APA Style

จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์,สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า. (2554). ความในใจของข้าพเจ้า : เกิดเป็นเจ้าต้องรับใช้ประชาชน (1). กรุงเทพฯ: จีเอ็มจี.

Chicago Style

จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์,สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า. ความในใจของข้าพเจ้า : เกิดเป็นเจ้าต้องรับใช้ประชาชน. 1 กรุงเทพฯ: จีเอ็มจี, 2554. หนังสือทั่วไป.

MLA Style

จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์,สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า. ความในใจของข้าพเจ้า : เกิดเป็นเจ้าต้องรับใช้ประชาชน. 1 กรุงเทพฯ: จีเอ็มจี, 2554. หนังสือทั่วไป.

Turabian Style

จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์,สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า. ความในใจของข้าพเจ้า : เกิดเป็นเจ้าต้องรับใช้ประชาชน. 1 กรุงเทพฯ: จีเอ็มจี, 2554. หนังสือทั่วไป.