APA Style

ไบลตัน,อีนิด, ส่องศรี โตประเสริฐ. (2546). ผจญภัยไขความลับ ตอนความลับในหอคอย (2). กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นจำกัด.

Chicago Style

ไบลตัน,อีนิด, ส่องศรี โตประเสริฐ. ผจญภัยไขความลับ ตอนความลับในหอคอย. 2 กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นจำกัด, 2546. หนังสือทั่วไป.

MLA Style

ไบลตัน,อีนิด, ส่องศรี โตประเสริฐ. ผจญภัยไขความลับ ตอนความลับในหอคอย. 2 กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นจำกัด, 2546. หนังสือทั่วไป.

Turabian Style

ไบลตัน,อีนิด, ส่องศรี โตประเสริฐ. ผจญภัยไขความลับ ตอนความลับในหอคอย. 2 กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นจำกัด, 2546. หนังสือทั่วไป.