APA Style

อิเชา,ราล์ฟ, ชาลี โตพึ่งพงศ์, ซีเกอร์ คลอเดีย. (2546). โจนาธานเจ็บบ็อค เล่ม 1 ปาฏิหารย์ไม้กวาดฮาเชเวท (1). กรุงเทพฯ: แพรวเยาวชน.

Chicago Style

อิเชา,ราล์ฟ, ชาลี โตพึ่งพงศ์, ซีเกอร์ คลอเดีย. โจนาธานเจ็บบ็อค เล่ม 1 ปาฏิหารย์ไม้กวาดฮาเชเวท. 1 กรุงเทพฯ: แพรวเยาวชน, 2546. หนังสือทั่วไป.

MLA Style

อิเชา,ราล์ฟ, ชาลี โตพึ่งพงศ์, ซีเกอร์ คลอเดีย. โจนาธานเจ็บบ็อค เล่ม 1 ปาฏิหารย์ไม้กวาดฮาเชเวท. 1 กรุงเทพฯ: แพรวเยาวชน, 2546. หนังสือทั่วไป.

Turabian Style

อิเชา,ราล์ฟ, ชาลี โตพึ่งพงศ์, ซีเกอร์ คลอเดีย. โจนาธานเจ็บบ็อค เล่ม 1 ปาฏิหารย์ไม้กวาดฮาเชเวท. 1 กรุงเทพฯ: แพรวเยาวชน, 2546. หนังสือทั่วไป.