APA Style

ไบลตัน,อีนิด, ส่องศรี โตประเสริฐ. (2547). ผจญภัยไขความลับ ตอน ภูเขาลึกลับ (1). กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คพับลิเคชั่น.

Chicago Style

ไบลตัน,อีนิด, ส่องศรี โตประเสริฐ. ผจญภัยไขความลับ ตอน ภูเขาลึกลับ. 1 กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คพับลิเคชั่น, 2547. หนังสือทั่วไป.

MLA Style

ไบลตัน,อีนิด, ส่องศรี โตประเสริฐ. ผจญภัยไขความลับ ตอน ภูเขาลึกลับ. 1 กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คพับลิเคชั่น, 2547. หนังสือทั่วไป.

Turabian Style

ไบลตัน,อีนิด, ส่องศรี โตประเสริฐ. ผจญภัยไขความลับ ตอน ภูเขาลึกลับ. 1 กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คพับลิเคชั่น, 2547. หนังสือทั่วไป.